Έχει μελετήσει  το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία όσο κανείς. πηγή: εδώ Η άποψή του αποτέλεσε την ομόφωνη θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος στις συνομιλίες της με το υπουργείο.  (1/11/2016)


 14 / 14 

Print-icon 

Login-iconLogin