More entries
Miejsca Święte


Miejsca Święte


Miejsca Święte

Ukochani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry,
Chrystus zmartwychwstał!

Napełnieni światłem i radością ze Zmartwychwstania Pańskiego stawiamy kolejny krok na drodze tworzenia naszej strony internetowej, jakim jest otwarcie nowego działu. Cechy charakterystyczne zarówno tego działu, jak i podstawowego – głównej strony naszego Monasteru – są bardzo zbliżone. Po pierwsze,  ich stworzenie oraz ciągły rozwój w całości zawdzięczamy naszym czcigodnym darczyńcom, którzy pragną pozostać anonimowi. Po drugie, cel również i tego dzieła jest święty, a jego motywy czyste i pokorne.

Jak z samej nazwy działu wynika, stanowi on pobożny dar dla terenów Miejsc Świętych oraz dla Patriarchatu Jerozolimy w ogóle. Miłość oraz szacunek, jakimi darzymy te Święte Relikwie  były dla nas impulsem aby rozwinąć jeszcze bardziej tę próbę i przedstawić je światu w pełnym wymiarze. Bezsprzecznie zajmują one pierwsze miejsce wśród obiektów, które nasza Wiara otacza szczególnym szacunkiem i uwielbieniem, ponieważ to sam nasz Pan, Bóg-Człowiek Jezus Chrystus uświęcił je swoją obecnością w czasie swego zbawczego dzieła na ziemi.

Obowiązkiem każdego prawosławnego chrześcijanina jest wspierać oraz otaczać szacunkiem i miłością Święte Wzgórza Syjonu, na których wznosi się Matka wszystkich Kościołów oraz kolebka naszej Wiary - Jerozolima.

Niechaj Zmartwychwstały Pan szczodrze obdarza łaską oraz napełnia swym Świętym życiodajnym Światłem serca wszystkich ludzi.

 Z życzeniami radości Zmartwychwstania

Igumen Monasteru
† Archimandryta Cyryl


Zdjęcia z pielgrzymek do Miejsc Świętych
Krótki spacer do Ziemi Świętej przy pomocy współczesnej technologii cyfrowej...

 


Ομάδες Google Enter your e-mail:
Subscribe to Holy Monastery of Pantokrator
Miejsca Święte

The views and opinions expressed in the signed articles are those of the respective author(s). The material on this website may be used, distributed and/or reproduced for non-commercial reasons, provided that the original meaning is preserved - not using excerpts that may alter meaning - with the basic condition that the source www.impantokratoros.gr is referenced.
:: Kategorie tematyczne :: Różne tematy :: Miejsca Święte :: Prawosławne strony internetowe ::


Login  Forgotten password   RSS

active³ 5.0 · © 2000 - 2015 IPS Ltd · Disclaimer