Recent entries


Numai in Hristos vei putea gasi viata cea vesnica si bogatia cea adevarata(9/9/2017)
Sa ne însuşim dogmele credinţei şi să hrănim cu ele mintea noastră...(4/8/2017)
Nu pângări deci cinstea pe care Dumnezeu a dat-o limbii şi nu o întrebuinţa la nici un păcat...(22/Iulie/2017)
A avea ca mamă pe Maica Domnului e darul neprețuit pe care ni L-a făcut Dumnezeu. A ales-o dintre oameni pentru ca pe oameni să-i ridice la Sine; I-a prețuit curăția și smerenia și i le-a încununat, dăruindu-ne-o ca exemplu tuturor femeilor creștine.
Să fim în toate smeriţi: în cuget, în cuvinte, în purtare. Niciodată să nu ne înfăţişăm înaintea lui Dumnezeu zicând: „Am virtuţi”. Dumnezeu nu are trebuinţă de virtutea noastră.
Așa păcătos cum ești, Dumnezeu e cu adevărat Multiubitor. Pentru că Îl recunoști, Multmilostiv și Iertător, te va căuta El, te va găsi, te va îmbrățișa, te va lua pe umerii Lui (Matei 18, 13),
ărintele Sorinel Platon din satul Soci, comuna Borca, Neamţ, completează spusele Presviterei Natalia despre bucuriile şi ispitele familiei sale...
La orice supărare şi întâmplare neplăcută, inima va rămâne în acest calm, mult folos vei avea...(16/07/2017)
Tinerilor care vin să se spovedească le spun să facă o cât mai bună chivernisire a trei lucruri: a banilor, a timpului și a sentimentelor lor.
Fără necaz nu ne-am însuşi nimic folositor (7/7/2017)
Păcatul s-a sălăşluit în noi, el ne înconjoară din toate părţile, aducând înaintea noastră chipuri ademenitoare. De multe ori, iadul ia forma nu numai a „sentimentelor”, dar şi a încântării estetice.
Ce suflare de viață se desprinde din cuvintele blânde, pline de pace, ale Maicii Mina!
DESPRE POCAINTA, Dumnezeu Te Iubeste
Te vei îndulci puțintel și vei intra în noima Rugăciunii...(30/6/2017)
oi trebuie în mod hotărât să ne luptăm cu răspândirea minții noastre
Poti auzi iubita voce a mamei, atunci cand te cheama de sus...(25/Iunie/2017)

1 - 24 / 42
Login-iconLogin