Prawosławne strony internetowe


W wielkim morzu informacji, którymi zalewa nas internet, wśród nieujarzmionych fal wszelkiej ideologii, kontrolowanej dezinformacji,  eksploatacji i wykorzystania, Kościół Prawosławny oferuje nam jako alternatywę pokój oraz wewnętrzne wyciszenie w jedynej Prawdzie, Jezusie Chrystusie. Prawosławne strony internetowe stanowią znaczące i ważne źródło informacji oraz są bodźcem dla wszystkich tych, którzy napełnieni dobrym duchem pragną znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.Print-icon 

Login-iconLogin