Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 13.9.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΛΑΝΗ ΧΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ! Κανεὶς Ἱεράρχης δὲν θὰ συμπορευθῆ μὲ τὸν Ναυπάκτου εἰς τὴν ἑδραίωσιν σχίσματος. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Ὁ Κύριός μας δὲν ἐσταυρώθη, διὰ νὰ ἱκανοποιήση τὰς βλέψεις ἑνὸς πριγκιπικοῦ σώματος. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.

➢ Πληροφορίαι ἀπὸ τὴν Μόσχαν διὰ ἰσχυρὰν ἀντίδρασιν κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἐὰν ἀναγνωρίση τοὺς Οὐκρανούς.

➢ Μητροπολίτης Ἠλείας: Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεσις!

➢ «Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Δύναμις Θεοῦ ἐστι». Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.

➢ Δὲν εἶναι εὔκολον νὰ ἀποδείξης τὸ ποῖος δὲν εἶσαι! ἤ περὶ τοῦ ποῖος διευθύνει τὸν «Ὀρθ. Τύπον». Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης.

➢ Σχετικά μέ τήν θεσμικήν νομιμοποίησιν τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, καθηγητὴς Δογματικῆς θεολογίας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

➢ Εἰς τὴν Κύπρον συνεχίζονται αἱ διώξεις κατὰ τοῦ Χριστοῦ, διὰ «ὁμοφοβικὰς» ἰδέας. Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ.

➢ «Κόσμος χωρὶς πολέμους καὶ βία». Τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, μέλους τοῦ Δ/Σ τῆς Π.Ε.Γ.

➢ Εἶναι καιρός νὰ προταθῆ διὰ ἁγιοκατάταξιν ὁ Γέρων Χατζηγιώργης ὁ Ἀθωνίτης. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Διάλογος μετὰ πρωτειομανοῦς. Ἡ Ζηζιούλιος ἀπόκλισις ἐκ τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Δρος Πανεπ. Γένοβας, Ὑπευθ. τμήματος Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Alliance Medical Γένοβας, Πανεπ. Ρώμης Tor Vergata.

➢ Ἐπιβεβλημένη ἡ ἀναγραφή τοῦ Θρησκεύματος εἰς τά άπολυτήρια! Ἀναφορὰ τῆς Π.Ε.Θ. πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς ἀρχῆς προστασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρος.

➢ Ἀπαξιώνουν τὴν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ὅμως πρωτοστάτησε τό 1821! Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου.

➢ Αἱ θλίψεις εἶναι εὐλογίαι τοῦ Θεοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2273 - ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης