Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 1.2.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΑΙ «ΠΡΕΣΠΑΙ» ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ»! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Σερβίας ὁδηγοῦνται εἰς ἀδιέξοδον! Προλάβετε! Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.

➢ Ζητεῖται Καντιώτης. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ «Δὲν θέλω, οὔτε νὰ σᾶς ξέρω!» Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς 300 «Ἕλληνας» Βουλευτάς. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου, Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μ. Πατρῶν.

➢ Ἔντονος διαμαρτυρία διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τὰ σχολεῖα. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄.

➢ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.Εἰρηναῖος: «Ἡ Μακεδονία εἶναι μία, εἶναι ἑλληνική».

➢ Ποῖος εἶναι ὁ κερδισμένος τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν; Τοῦ κ. Μανώλη Βολουδάκη.

➢ Διατὶ ὁ κ. Τσίπρας μεταβαίνει εἰς Κων/πολιν;

➢ Τὸ Φανάρι, ὁ Σόρος καὶ ὁ κ. Ἀγγελόπουλος. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Κυβέρνησις τοῦ ἀντιχρίστου. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.

➢ Ἡ παραχάραξις τοῦ Ὀρθοδόξου Συνοδικοῦ κάλλους, σηματοδοτεῖ διαφοροποίησιν καὶ τῶν πλαισίων τοῦ τιμητικοῦ πρωτείου. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἀπειλή διά τήν ὀρθόδοξον Ἀνατολήν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος! Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου.

➢ Κων/λεως: «Τὸ Φανάρι εἶναι ἡ ἄρχουσα Ἐκκλησία»!

➢ Ἡ εὐχαριστιακὴ θεολογία κρινομένη ὑπὸ τὸ φῶς τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ κ. Δημητρίου Ἰωάννου.

➢ Εὐσεβεῖς καὶ ἀσεβεῖς. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Διὰ πρώτην φοράν εἰς τὸν Ὀρθόδοξον Τύπον ἀπὸ αὐθεντικὰ τεκτονικὰ κείμενα. Μασονικο/γεωπολιτικὴ Συνωμοσία πρὸς δημιουργίαν Τουρκο/ελληνικῆς Αὐτοκρατορίας εἰς ἀναχαίτισιν τῆς ὁμοδόξου Ρωσίας!

➢ Συλλαλητήρια διὰ τὴν Μακεδονίαν εἰς τὰ ἀκριτικὰ νησιά μας τὴν Πάτμον καὶ τὴν Κάλυμνον!

➢ Ἀπὸ τὸν Μητροπολίτην Γερμανὸν Καραβαγγέλην εἰς τόν Ναύαρχον Παῦλον Κουντουριώτην! Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Ὑπ. Διδ. Θεολογίας, Προέδρου Ἑνώσεως Θεολόγων Λέσβου (Παράρτημα ΠΕΘ).

➢ Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι καὶ ἡ παρουσία τους εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον σήμερον. Τῆς κα Μαρίας - Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου, Δρ. Φιλ. - Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

➢ Ἡ Παραβολὴ τῶν Ταλάντων. Κυριακὴ ΙΣΤ΄ Ματθαίου. Τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης