Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 15.3.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Ἡ Ἱεραρχία μας νὰ μιμηθῆ τὴν ἀνδρειωμένην στάσιν τῆς Ἱεραρχίας τοῦ 1963! Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.

➢ Ὑποταγή ἤ πυγμή, Σεβασμιώτατοι; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.

➢ Διανομὴ ἐξουσίας καὶ κατάλυσις τοῦ ἱ. πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας. Ὑποψήφιοι Ἐπίσκοποι ἀποκηρύσσουν ἐκ τῶν προτέρων τό Ἱεροσυνοδικόν Σύστημα. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.

➢ Πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας. Ἐκδήλωσις συμπαραστάσεως πρὸς τὴν δοκιμαζομένην Ἐκκλησίαν. Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Λ. Κριτσιμάς.

➢ Ὄχι εἰς νέον σχίσμα. Γράφει ὁ ἁγιορείτης μοναχὸς Νικόλαος.

➢ Διαδικτυακὴ σιωπὴ διὰ τὴν προηγουμένην μελέτην τοῦ κ. Φειδᾶ γιὰ τὸ Αὐτοκέφαλον. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Τὰ χριστιανικὰ σωματεῖα νὰ θέσουν τὰ κόμματα πρὸ τῶν εὐθυνῶν των. Ἐν ὄψει τῶν Βουλευτικῶν Ἐκλογῶν.

➢ Ἡ Διασπορὰ τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ ἔχει Μητέρα τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης.

➢ Ἡ (Ἀ)συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἢ ὁ ἀφελληνισμὸς τῶν Μακεδόνων καὶ ὁ «Μακεδονισμὸς» τῶν Σλάβων. «Εἶναι καιρὸς νὰ ποῦμε τὰ λιγοστά μας λόγια, γιατί ἡ ψυχή μας αὔριο κάνει πανιά». Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Σ. Τσούρας, Δ/ντὴς Ἰδιαιτέρου Γραφ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄.

➢ Ἕνα ἀκόμη ἐπεισόδιον εἰς τὴν περιπέτειαν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Tοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.

➢ Νὰ ἀνακληθῇ τὸ βραβεῖον τῆς προδοσίας. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως - Ἐκδότου.

➢ Ἡ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου εἶναι κατωχυρωμένη. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Θ. Χαΐνης, Ὁμ. Καθηγητὴς Ε. Μ. Πολυτεχνείου.

➢ Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον. Ἡ προκήρυξις ἐκδόσεως βιβλίων Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας.

➢ MISERABILE VISU. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Δ. Μπερδαλῆς, τ. Ἐπιθεωρητὴς Ἐκπαιδεύσεως, Φιλόλογος - Θεολόγος.

➢ Πῶς αἱ ΗΠΑ ἐχρησιμοποίησαν τούς ... «ἐθνάρχες» Καραμανλῆ καὶ Παπανδρέου ἐναντίον τῆς Πατρίδος μας! Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

➢ Ἀφοῦ ἐγκαταλείψη καὶ ὁ τελευταῖος τὸ Φανάρι, θὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις;

➢ ΠΩΣ ἡ Μασονία «δίκην τεραστίου ὀκτάποδος περιπτύσσει» ἡγέτας ἐκκλησιαστικοὺς καὶ πολιτικούς...- Οἱ διὰ τῆς «περισσεύματος τῶν χρημάτων» «περιπτυσσόμενοι»... Μόνον ἀπὸ αὐθεντικὰ τεκτονικὰ κείμενα - ντοκουμέντα.

➢ Καλοὶ καὶ μισθωτοὶ ποιμένες. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Παγκοσμιοποίηση ἢ παγκοσμιότητα; Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

➢ Λόγος διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν τὴν Α΄ Κυριακὴν Νηστειῶν (Ἰωάν. α΄ 44-52). Ἁγίου Ἰγνατίου Μπραντσιανίνωφ.

➢ Θρησκευτική οὐδετερότης! Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Πρόεδρος Θεολόγων καὶ τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ἠλείας.

➢ Φοβοῦ τοὺς «Σκοπιανοὺς» καὶ τίτλους ἀλλάζοντας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης