Κυκλοφορεῖ
τὸ φύλλον 27.9.19
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

➢ ΣΥ ΕΦΟΝΕΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΣΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΝ! Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀνωτέρα τῆς «ἑνὸς ἀνδρὸς ἀρχῆς» τοῦ Φαναρίου. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.

➢ ΜΥΘΟΣ ΟΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

➢ Διὰ τὸ Οὐκρανικὸν Αὐτοκέφαλον. Κατάθεσις ψυχῆς Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ.

➢ Ἐπιστολή τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρός τήν Ὑπουργόν Παιδείας κα Κεραμέως διὰ τὰ Θρησκευτικά.

➢ Ἐκκλησιαστικὸν κακούργημα καὶ ἐθνικὸν ἔγκλημα. Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ Πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Κ. Διώτη.

➢ Ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» ἐπιτίθεται εἰς τὴν Δικαιοσύνην καὶ τοὺς διδάσκοντας. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.

➢ Διὰ τὴν Ὑπουργὸν Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.

➢ Ὁ Κων/λεως ἐψεύσθη εἰς τὸν Ἀλβανίας;

➢ Παροῦσα καὶ μέλλουσα ζωή. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

➢ Ἱκανοποιημένοι οἱ Οὐνῖται ἀπὸ τὴν δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

➢ Ἀντίρρησις εἰς «Θεολογική ἀπάντηση σέ σύγχρονους προβληματισμούς» τοῦ Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Φραγκάκη. Τοῦ μοναχοῦ Παϊσίου Καρεώτου.

➢ Ἀσυμβίβαστον μέ τήν Ὀρθόδοξον Διδασκαλίαν. Ὅταν βλέπης νεράϊδες, γοργόνες, δράκους καὶ μονόκερους... Τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

➢ Ἰωάννης Α. Καποδίστριας. Ὁ σύγχρονος Ἅγιος Ἐθνομάρτυς. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Βολουδάκης.

➢ Διατί ὁ Ἀθηνῶν ἐπεσκέφθη τὸν Σπάρτης;

➢ Ὁ Σεβ. Ὕδρας θὰ σύρη εἰς τὰ δικαστήρια τὴν Ἱ. Μ. Γρηγορίου;

➢ Ὁ Κων/λεως ἐπιδοκιμάζει τὴν Οὐνίαν καὶ ὁμιλεῖ περὶ «κοινῆς πίστεως»!

➢ Ἀντίθετος πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα ὁ «ΚΑΙΡΟΣ».

➢ Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ (στ΄ 31-36). Ὁμιλία περὶ Ἀγάπης. Ἠλία Μηνιάτη, Ἐπισκόπου Κερκίνης καὶ Καλαβρύτων.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.


2275 ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης