Ιστορία του Πνευματισμού

Γενέθλιος ημέρα του πνευματισμού θεωρείται η 1η Απριλίου 1848. Εκείνη τη νύχτα, σε μία περιοχή του Hydesville της Νέας Υόρκης συνέβη κάτι περίεργο στο σπίτι της οικογένειας του γαιοκτή­μονα John David Fox. Οι δύο θυγατέρες της οικογένειας, η 15χρονη Margaret και η 11χρονη Kate ισχυρίστηκαν πως άκουσαν θορύβους, που τους προκαλούσαν πνεύματα.

Η μητέρα τους ανακατεύθηκε στην υπόθεση, ρώτησε αν είναι εκεί κάποιο πνεύμα και το κάλεσε να απαντήσει με δύο κτύπους στην περίπτωση που είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό ακριβώς έγινε, ισχυρίζεται η οικογένεια Fox (Werner Keller, Was gestern noch als Wunder gait, Munchen, σ. 83).

Το νέο μαθεύτηκε γρήγορα, ήλθαν οι γείτονες και ανακατεύθηκαν στις «πνευματιστικές συζητήσεις». Με βάση τον αριθμό των κτύπων καταρτίσθηκε ειδικό αλφάβητο για την ανετότερη «συζήτηση» με το πνεύμα!

Με τον τρόπο αυτό το πνεύμα διηγήθη­κε πως ήταν μπακάλης και πως φονεύθη­κε στο σπίτι των Fox. Αυτό που περιέπλε­ξε το ζήτημα ακόμη περισσότερο είναι ότι βρέθηκαν «τα οστά του ανθρώπου εκείνου», με βάση την δική του περιγρα­φή του μέρους.

Αλλά γι' αυτό το θέμα υπάρχουν δύο λογικές εξηγήσεις. Η μία λέει ότι σ' εκεί­νη την περιοχή έγινε κάποτε μία μάχη στη διάρκεια του αμερικάνικου απελευθε­ρωτικού πολέμου και σ' όλη την περιοχή υπήρχαν οστά φονευθέντων.

Η άλλη εκδοχή προέρχεται από ένα κτηνίατρο, που βεβαιώνει πως δεν επρό­κειτο για οστά ανθρώπου.

Οι κάτοικοι της περιοχής θεώρησαν την οικογένεια Fox δαιμονισμένη και έτσι αναγκάσθηκε να μετακομίσει πλη­σίον του Rochester. Τα γεγονότα βρήκαν μεγάλη διαφήμιση. Οι δύο αδελφές κα­λούνταν να εκτελέσουν πνευματιστικές συνεδρίες σε διάφορα μέρη. Σε μία συνε­δρία οι κτύποι έρχονταν μέσα από ένα τραπεζάκι, γύρω από το οποίο κάθονταν όσοι έλαβαν μέρος σ' αυτή. Το τραπεζάκι άρχισε να μετακινείται. Έτσι εφευρέθη­κε το πνευματιστικό τραπεζάκι.

Με την ανάπτυξη ειδικών «τεχνικών», μπορούσε πλέον ο καθένας να καταπιαστεί με τον πνευματισμό. Η πνευματιστική κίνηση διαδόθηκε σύντομα στην Αμερική, έφθασε στην Ευρώπη. Η μεγάλη επιδημία της «μετακίνησης του τραπεζίου» διαδόθηκε σύντομα παντού (Wilhelm Η. C. Tenhaeff, Kontakte mit dem Jenseits, Berlin, σ. 23). Εμφανίζονται μέντιουμ, δημιουργούνται κύκλοι, εκδί­δονται ειδικές εφημερίδες, αυξάνουν οι τεχνικές, καλλιεργείται πνευματιστική φιλολογία!

Μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις Channeling είναι η Αμερικανίδα συγγρα­φέας Jeane Roberts. Υποστηρίζει  πως το 1963 είχε μία εμπειρία στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη και ύστερα από πειράματα της ήλθε ένα «μήνυμα»: «Μπορείτε να με ονομάσετε όπως θέλετε. Εγώ ονομάζω τον εαυτό μου Sith». Αυτό ήταν η πρώτη «εμφάνιση» ενός όντος που μιλούσε στη Jeane Roberts μέχρι το θάνατο της (1984).

Άλλη περίπτωση Channeling είναι της J. Z. Knight. Διηγείται πως καθόταν με τον άνδρα της στην κουζίνα και με χαρτο­σακούλα έκανε πυραμίδα και τη φόρεσε στο κεφάλι της. Όταν την έβγαλε, είδε ακτίνες σαν του ήλιου να κατέρχονται από τις γωνίες και μαζί μ' αυτές ασημένια και χρυσή σκόνη. Ξαφνικά βρισκόταν μπροστά της ένα ον την κοίταξε με ένα γέλιο και της είπε: «Είμαι ο Ramtha ο φω­τισμένος. Ήλθα να σε βοηθήσω πάνω από τον τάφο».

Τότε εκείνη εγκατέλειψε το σώμα της, το οποίο κατέλαβε ο Ramtha που άρχισε να δίνει μηνύματα. Είπε πως πριν 35000 χρόνια ήταν πνευματικός και πολιτικός οδηγός στην Ήπειρο Λεμουρία με το όνομα Ram. Από εκεί δραπέτευσε στην Ινδία. Στις συνεδρίες ο «Ramtha» αποκαλεί τους παρευρισκομένους «Δά­σκαλε» και τις γυναίκες «ωραίο γυναικείο ον». Μοιράζει φιλιά και δίνει μηνύματα.

Μορφή εμπορευματοποίησης της επι­χείρησης Ramtha είναι τα βίντεο της Knight (900 ώρες), που μπορεί κανείς να αγοράσει, καθώς και τα βιβλία της σειράς «Εγώ είμαι ο Ramtha». Η ίδια ομολογεί: «Έγινα μέσω του Ramtha εκατομμυ­ριούχος». Ειδική ομάδα 40 συνεργατών απασχολείται με την έκδοση των βιβλί­ων. Κατά τις πληροφορίες του R. Hauth, η Knight κάνει κάθε μήνα δυο σεμινάρια. Ένα Σαββατοκύριακο με 700 συμμε­τέχοντες κοστίζει για τον καθένα 400 δολάρια!

Η υπνωτική επιρροή της είναι τόσο ισχυρή, ώστε άτομα εγκατέλειψαν επάγ­γελμα και κοινωνικούς δεσμούς για να μετακομίσουν πλησίον της, με την πε­ποίθηση πως έτσι θα επιζήσουν στην ερχόμενη καταστροφή που προέβλεψε η Knight!

Η πιο γνωστή από τις κοινότητες της «Νέας Εποχής», που χρησιμοποιεί τεχνι­κές Channeling είναι η κοινότητα Findhorn στη Σκωτία, που ιδρύθηκε από το μέντιουμ Ellen Caddy και το σύζυγο της Peter (βλ. Α. Αλεβιζοπούλου, Αποκρυφι­σμός, γκουρουϊσμός, Νέα Εποχή, Δ' έκδ. Αθήνα 1997, σ. 129).


Περιοδικό «διάλογος»

τεύχος 54

Για να γίνετε συνδρομητές στο Περιοδικό "ΔΙΑΛΟΓΟΣ" παρακαλούμε καλέστε στο 2106396665


Όσοι έχουν διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο συνήθως διαβάζουν επίσης τα παρακάτω:


Print-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης